הנפקת תג נכה

 

הנפקת תג נכה הוצאת תעודת נכה תעודת נכה מאפשרת לנכה להחנות את הרכב שלו במקומות המסומנים כחניית נכים ואף במקומות בהם החניה אסורה כך שאינה הפרעה לתנועה ואינה חוסמת מעבר הולכי רגל, נכים עם עגלות, עגלות תינוק ועוד. הנפקת תו נכה הינה בקשה בהתאם לתנאי הזכאות המופיעים בחוק חניה לנכה בישראל משנת 1933. הנפקת תג נכה הינה עבור 2 כלי רכב במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם במקרה והרכבים אינם בבעלות הנכה. (לדוגמא נכה שהינה אישה נשואה ניתן להנפיק תו נכה עבור הרכב של בעלה וביתה בהנחה ששני הרכבים משמשים להסעתה). השימוש בתג נכה מותר רק ברכב המשויך לתג הנכה ורק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע) תג הנכה הינו כרטיס קשיח אשר בעת החניה בחניית נכה יש להצמיד את התג לשמשת הרכב כך שיהיה אפשרי לראותו באופן ברור.

נכה עולה לרכב מותאם לנכים

ניתן לבקש תג נכה לצמיתות או תג נכה זמני לתקופה של שנה עד שלוש שנים תלוי במצבו הרפואי של הנכה.
ההנפקה של תו החניה לנכה אפשרית באמצעות הגשת בקשה לתו חניה לנכה בהתאם לזכאות המבקש עפ`י החוק, תקופת התו ניתנת בשתי ואריאציות, האחת "זמנית" לתקופה מוגבלת בזמן, השנייה "צמיתות" לתקופה של 8 שנים והחידוש מתבצע באופן אוטומטי ע`י אגף הרישוי של משרד התחבורה.

תג חניה לנכה
תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם אם כלי רכב אלו אינם בבעלות הנכה.

השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).

הוצאת תעודת נכה

בעל הזכאות מקבל תג חניה על גבי כרטיס קשיח, אשר בעת החניה יש להצמיד לשמשת הרכב, באופן שיאפשר לראותו בבירור.

במסגרת שיפור השרות לאוכלוסיית הנכים, תג החניה לא נושא על גביו את מספרי כלי הרכב. משכך, גם במקרה של שינוי הרכבים הרשומים תחת התג – אין צורך להמתין לקבלת תג חדש, וניתן להמשיך להשתמש בתג הקיים.

לתשומת ליבכם – תג החניה הוא אישי, וניתן לשימוש רק בעת נסיעת הנכה ברכב. נכה הנותן את תג החניה שקיבל לשימוש אדם אחר עובר עבירה פלילית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 
משרדנו מתמחה במתן ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהיר לקבלת תג נכה לרבות בקשה עבור 2 רכבים, החזרי אגרה.
למי זכאי לתו נכה?
נכים המוגבלים בניידות וזקוקים לרכב על מנת להתנייד, מי שדרגת הנכות שלו לפחות 60% , מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים, מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, וניידותו בדרכים מסוכנת עבורו ללא ניידות ברכב – זכאי לקבלת תו חניה לנכה המאפשר לו לחנות בחניה המותרת לנכים כחוק.
בעלי אישור נֵכוּת מוגבלי ניידות
של משרד הבריאות אם גיל הנכה עד 67 ונבדק בקריטריון של ניידות. או לנכים הזקוקים לרכב עבור ניידותם עקב בעיית נכות ברגליים או שדרגת הנכות מגיעה לפחות ל 60%,
מטופלי המודיאליזה
נפגעי פעולות איבה
עיוורים
נכי צהל
חולים במחלות לב בהתאם לתנאים הקבועים בחוק
חולי סכרת
חולים במחלות שריר ושלד
חולים במחלות ריאה
חולים במחלות נוספות כגון: אוטיזם, אפילפסיה, מחלות פסיכיאטריות , הפרעות נוירולוגיות, חולים לאחר השתלות, חולי סרטן, אלטצהיימר, ועוד. במקרים תבדק הזכאות על ידי וועדה רפואית בהתאם למצב הרפואי.

עיוורים בעלי תעודות עיוור של משרד הרווחה, הורים לילד נכה, חולי לב, פריצות דיסק, חולי סרטן, נכי משרד הבטחון, מוגבלי ניידות בכל גיל, חולי סכרת ועוד מחלות הקבועות בחוק.
תו נכה הינו משמעותי ביותר ומקל מאוד עם בעלי הנכות להתנהל בשגרת היום יום. ישנם תנאים לקבלת תג נכה כפי שנקבעו בחוק חניית נכים תשמ"ד. באם נמצא כי אתם עומדים בתנאים אלו – תג נכה יקל עליהם מאוד.
הנפקת תו נכה הינו שירות של משרד התחבורה המקנה לנכים חניה במקום המוסדר לנכים על מנת לשפר את ניידותם ותקיים בתנאים הקבועים בחוק החניה לנכים.
בעל הזכאות לתו נכה מקבל תג חניה על גבי כרטיס קשיח אותו יש להצמיד לשמשת הרכב כל שאפשר לראותו בצורה ברורה. הכרטיס כולל מספר רכב אחד, תאריך הנפקה, תאריך תפוגה ושם המדינה.
ניתן לקבל תג חניה לנכה עבור 2 כלי רכב במידה ושני כלי הרכב משמשים להסעת הנכה גם אם כלי הרכב אינם רשומים בבעלות הנכה.
תג הנכה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. העברה של תג נכה לשימוש אדר אחר הינה עבירה פלילית.
תג חניה לנכה מוגבל לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש או לצמיתות . תוקפו של התג לנכה נקבע על מידת הזמניות של מצב הנכה או הסיכוי שמצב ניידות הנכה תשתנה לטובה.
השימוש בתג נכה מותר רק ברכב השייך לתג הנכה ורק עם הנכה נמצא ברכב או נוהג בו.
השארת תגובה